روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید معاونت محترم آموزش و پژوهش دانشگاه از مرکز تحقیقات و فناوری های نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | 
ظهر امروز یکشنبه 30 تیر ماه جناب آقای دکتر سلوک، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، به همراه دکتر مشکوه، مدیریت محترم مرکز رشد دانشگاه، از مرکز تحقیقات و فناوری های نوین دانشگاه بازدید کردند.
در این بازدید، خانم دکتر بابازاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق و آقای دکتر سید حامد حسینی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ضمن ارائه گزارش مختصری از طرح های پژوهشی، به بیان برخی کاستی ها و نیازمندی های شرکتهای مستقر در مرکز رشد پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3633.fa
برگشت به اصل مطلب