روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
خدمات درمانگاه تخصصی دیابت جهاد دانشگاهی استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۷ | 
خدمات درمانگاه تخصصی دیابت جهاد دانشگاهی استان
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3538.fa
برگشت به اصل مطلب