روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
تقدیر و تشکر ریاست دانشگاه از اساتید جشنواره حرکت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 

تقدیر و تشکر ریاست دانشگاه از اساتید جشنواره حرکت​ داخل دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3413.fa
برگشت به اصل مطلب