روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید علمی و تخصصی دانشجویان مهندسی هوافضای دانشگاه از شرکت هواپیمایی هما و دانشگاه صنعتی شریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 

بازدید علمی و تخصصی دانشجویان مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی ارومیه از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، دانشگاه صنعتی شریف و موزه ملی هوانوردی ایران

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجویان مهندسی هوافضا در برنامه ای مدون و از پیش برنامه ریزی شده در سفری سه روزه به تهران،  از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، دانشگاه صنعتی شریف و موزه ملی هوانوردی بازدید به عمل آوردند. در این برنامه علمی و تخصصی که به همت انجمن علمی مهندسی هوافضا انجام گرفته بود دانشجویان با حضور و سرپرستی آقای مهندس وحید محمدزاده، استاد راهنمای این انجمن و ارائه توضیحات علمی و فنی دقیق مسئولین و مهندسان حاضر در محل بازدید، تمامی مراحل تعمیر و نگهداری هواپیما و موتورهای توربینی این شرکت هواپیمایی را به صورت جامع و هدفمند مورد رصد علمی خود قرار دادند. دانشجویان پس از بازدید از دانشگاه صنعتی شریف و سرو نهار دانشجویی از موزه ملی هوانوردی نیز بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دانشجویان پس از آشنایی نزدیک با انواع هواپیماهای موجود کشور، با شرکت در کارگاه علمی، تخصصی هوانوردی که از قبل توسط مدیرعامل محترم موزه برنامه ریزی شده بود، با تاریخچه هوانوردی و توانمتدی های صنعت هوایی کشور آشنا شدند.
مهندس وحید محمدزاده در مصاحبه با روابط عمومی از طرف انجمن مهندسی هوافضا از مساعدت های معاونین محترم اداری، پژوهشی و دانشجویی، مدیر محترم ارتباط با صنعت دانشگاه و همچنین از زحمات اعضای انجمن علمی مهندسی هوافضا علی الخصوص آقای دانیال قرغی در راستای برگزاری باشکوه این بازدید علمی و تخصصی تشکر و قدردانی نمود.   
 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3395.fa
برگشت به اصل مطلب