روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اولویت های پژوهشی شرکت گاز استان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/23 | 
به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی می رساند در موضوع  فراخوان پروپوزال پروژه پژوهشی در ارتباط با روش های اندازه گیری و کاهش نشتی شرکت گاز استان، پروپوزال های پیشنهادی خود را تا تاریخ 1397/08/30 به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، تحویل نمایند .

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3327.fa
برگشت به اصل مطلب