روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان دکتری ثبت نام وام دکتری صندوق رفاه دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۶ | 
دانشجویان متقاضی وام دکتری تا مورخه 1397/08/23 می توانند با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه و تکمیل فرم های ویژه وام دکتری، نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.
 
 
مدیریت دانشجویی- صندوق رفاه دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3307.fa
برگشت به اصل مطلب