روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
کسب مقام، توسط دانشجویان مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | 
تیم دانشجویی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی ارومیه، در پانزدهمین دوره سراسری و اولین دوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی که شهریور ماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار شد، موفق به کسب مقام دوم در بخش عملی و مقام هفتم کل در میان دانشگاهای سراسر کشور شدند.
دانشجویان مواد دانشگاه صنعتی ارومیه شرکت کننده در پانزدهمین دوره سراسری و اولین دوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی
علیرضا رضازاده – هانیه صادقی – یاشار نقین – مهسا علیعیشی


 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3285.fa
برگشت به اصل مطلب