روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
زمان بندی بازدیدهای معاونت دانشجویی از خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 
اطلاعیه
به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاهی می رساند زمان بندی بازدیدهای معاونت دانشجویی به قرار زیر خواهد بود :

 
17/7/97 معاونت و مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
2/8/97 مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
15/8/97 معاونت و مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
30/8/97 مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
14/9/97 معاونت و مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
28/9/97 مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
12/10/97 معاونت و مدیریت دانشجویی ساعت 20 الی 21
 *مدیریت امور خوابگاه ها (آقای عبدیلی) چهارشنبه هر هفته از ساعت 20 الی 21 حضور خواهند داشت.
*کارشناس امور خوابگاه ها (خانم نیک خو) چهارشنبه ها بصورت یک در میان از ساعت 12:30 الی 16:00 حضور خواهند داشت.  

                                                
امور دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3283.fa
برگشت به اصل مطلب