روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دیدار صمیمی رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با معاونت آموزشی – پژوهشی و معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ | 

دیدار صمیمی رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با معاونت آموزشی – پژوهشی و معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه

دکتر شیدائی رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه یکشنبه 15مهر 97 در نشستی صمیمی با کارکنان معاونت های آموزشی و پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دیدار و در مورد مشکلات معاونت ها گفتگو کرد.
دکتر شیدائی در این گفتگو صمیمی با اشاره به شاخصه نظم و صداقت در انجام کارها افزود : همه ما با همدلی و تلاش و خرد جمعی می توانیم برمشکلات پیش روی دانشگاه فائق آئیم. 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3282.fa
برگشت به اصل مطلب