روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
افزایش برخی تعهدات بیمه تکمیلی سال 97 -98 همکاران دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ | 
با عنایت به عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال 98-97 با شرکت بیمه ایران و به منظور بهره مندی همکاران از خدمات بیشتر و بهتر، برخی از تعهدات قرارداد مذکور به شرح ذیل نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
1- هزینه زایمان طبیعی و سزارین از مبلغ 30.000.000ریال به  35.000.000 ریال
2- هزینه های دندانپزشکی از مبلغ 15.000.000ریال به 20.000.000 ریال
3- انواع لنز، عینک و عدسی از مبلغ 2.000.000ریال به 4.000.000 ریال
4- هزینه خدمات آزمایشگاهی از مبلغ 5.000.000ریال به  15.000.000 ریال
5-انواع ویزیت از مبلغ 4.000.000ریال به 5.000.000ریال
6- لیزیک چشم راست و چپ (برای هر دو چشم از مبلغ 7.500.000ریال به 10.000.000ریال

امور مالی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3275.fa
برگشت به اصل مطلب