روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
افزایش تعهدات بیمه حوادث دانشجویی سالتحصیلی 97 - 98 با بیمه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ | 
باعنایت به عقد قرارداد  بیمه حوادث دانشجویی سالتحصیلی 97 - 98 با بیمه ایران و به منظور بهره مندی دانشجویان از خدمات بیشتر و بهتر و جبران آسیب های ناشی از حوادث احتمالی، تعهدات قرارداد مذکور به شرح ذیل نسبت به سال گذشته 100درصد افزایش یافت.
غرامت فوت ناشی از حوادث از مبلغ 150.000.000ریال به 300.000.000ریال
غرامت نقص عضو ناشی از حادثه از مبلغ 150.000.000ریال به 300.000.000ریال
هزینه های پزشکی ناشی از حادثه از مبلغ 37.500.000ریال به 75.000.000ریال

امور مالی دانشگاه

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3274.fa
برگشت به اصل مطلب