روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان مشارکت در راه اندازی سلف آزاد دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد سف آزاد را جهت استفاده دانشجویان، کارکنان و اساتید با مشارکت بخش خصوصی راه­اندازی نماید. محل سف آزاد در سایت بند دانشگاه واقع در کیلومتر 5/1جاده بند خواهد بود. بدین وسیله از متقاضیان محترم دعوت می­نماید جهت ارائه ایده­های نوین و نحوه همکاری و مشارکت در راه اندازی تا تاریخ 27/04/97 به دفتر معاونت اداری و پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند. پس از دریافت ایده­ها و طرح­های پیشنهادی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی پیمانکار طرح انتخاب خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3155.fa
برگشت به اصل مطلب