روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
تمدید مهلت فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۴ | 
به اطلاع دانشجویان واجد شرایط می رساند مهلت فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه به مدت یک هفته تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 20 خردادماه تمدید شد. متقاضیان می توانند تقاضای خود را به همراه مستندات مربوطه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل دهند. 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3143.fa
برگشت به اصل مطلب