روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
همکاری با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه ارومیه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | 

دانشگاهیان، دانشگاه صنعتی ارومیه تمایل به همکاری با شرکت نفت (منطقه ارومیه) در زمینه انجام پروژه¬های تحقیقاتی
و پژوهشی و یا اجرای پایان نامه های دانشجویی و ... را دارند. به آدرس www.randd.niopdc.ir   سایت اداره پژوهش و فن آوری مراجعه فرمائید.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3069.fa
برگشت به اصل مطلب