روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دیدار نوروزی کارکنان و اعضای هیئت علمی با هیئت رئیسه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۵ | 

مراسم دیدار نوروزی کارکنان و اعضای هیئت علمی با هیئت رئیسه دانشگاه، روز چهارشنبه 15 فروردین 1397 ساعت 10صبح در اتاق شورا دانشگاه برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3067.fa
برگشت به اصل مطلب