روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویی از طریق پورتال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | 

ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویی از طریق پورتال
نیمسال دوم سالتحصیلی97-1396
دانشجویان متقاضی وام می توانند از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس  http://bp.swf.ir نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند. (رمز ورود به پرونده دانشجو در اولین مراجعه به پورتال کد ملی با درج خط تیره ها می باشد.)
مدارک لازم جهت بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان:
_ ارائه سند تعهد برای دانشجویانی که سند تعهد ارائه نکرده اند (دانشجو بعد از دریافت فرم تعهد از سایت صندوق رفاه دانشجویی و یا انتشارات دانشگاه با ضمانت کارمند رسمی و یا پیمانی دولت و مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی این سند را تهیه می نماید.)
-  افتتاح حساب بانک تجارت به نام دانشجو
-  مدارک هویتی دانشجو و ضامن
_ تصویر صفحات 1 تا 5 سند ازدواج برای متقاضیان وام ازدواج
_ تصویر اجاره نامه منزل استیجاری برای متقاضیان وام غیرساکن در خوابگاه

مدیریت دانشجویی- صندوق رفاه دانشجویی
 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3009.fa
برگشت به اصل مطلب