روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه ورزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 

اطلاعیه ورزشی:طبق توافق بعمل آمده اداره تربیت بدنی دانشگاه با مجموعه ورزشی بولینگ علی، کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه می توانند با ارائه کارت دانشجویی از تخفیفات تا سقف 40 درصد در این مجموعه  واقع در خ دانش استفاده نمایند .

تربیت بدنی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3000.fa
برگشت به اصل مطلب