روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی برگزار می نماید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی برگزار می نماید.

اولین دوره کارگاه آموزشی تدوین استانداردهای ملی کارخانه ای و بین المللی مختص اعضای هیات علمی با ارایه مدرک معتبر

متقاضیان جهت ثبت نام به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایید .

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2989.fa
برگشت به اصل مطلب