روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
قابل توجه دانشجویان محترم می رساند با همان ترتیب زمانی فقط امتحانات روز شنبه 16 دی ماه عیناً به شنبه 7 بهمن ماه منتقل شده است .
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2987.fa
برگشت به اصل مطلب