روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
مجلس ترحیم دانشجو امیر محمد قیصری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2917.fa
برگشت به اصل مطلب