روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دعوت از بخش خصوصی جهت مشارکت در ساخت خوابگاه مجردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۶ | 
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد
با مشارکت بخش خصوصی و همکاری صندوق رفاه دانشجویان کشور با ارائه تسهیلات بانکی با سود و کارمزد حداکثر ٤ درصد، اقدام به ساخت خوابگاه مجردی برای دانشجویان نماید. برای دریافت اطلاعات و جزییات بیشتر در مورد این طرح و یا اعلام آمادگی برای مشارکت، از بخش خصوصی علاقه مند دعوت میشود ضمن همراه داشتن رزومه کاری و مشخصات کامل، حداکثر تا تاریخ ١٢ مهر ماه به دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه  واقع در کیلومتر ١/٥ جاده بند مراجعه و آمادگی خود را به صورت مکتوب اعلام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2901.fa
برگشت به اصل مطلب