روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برای انتخاب موضوعات پایان نامه های ارشد و دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
AWT IMAGE232 عنوان اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برای انتخاب موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد - دکترا)

18 عنوان اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر / طرح های ملی - سال 1396

عناوین و شرایط طرح های پژوهشی، اصلاح شیوه نامه گزارش نهائی، روش انجام کار توسط کارشناسان پژوهش در دبیرخانه استان ها و فرم های مربوطه
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2873.fa
برگشت به اصل مطلب