روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دستگاه "تعقیب کننده دو محوره زاویه خورشید" توسط انجمن نجوم دانشگاه صنعتی ارومیه ساخته شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
AWT IMAGEدر راستای حمایت دانشگاه از پروژه های انجمن های علمی، دستگاه "تعقیب کننده دو محوره زاویه خورشید" توسط انجمن نجوم دانشگاه صنعتی ارومیه ساخته شد و در حضور اعضای هیئت رئیسه مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.
این دستگاه قادر است با تعقیب اتوماتیک زاویه خورشید نسبت به زمین در چهار جهت، راندمان دریافت انرژی خورشید توسط سلولهای خورشیدی را تا 50 درصد افزایش دهد. با توجه به اهداف کلان دانشگاه در جهت گام برداشتن به سوی دانشگاه سبز، ساخت این دستگاه میتواند نوید بخش آینده¬ای روشن برای دانشگاه صنعتی ارومیه در جهت استفاده مفید از انرژیهای پاک باشد.
مجریان طرح:
میلاد کلب خانی – دانشجوی مهندسی برق و عضو انجمن نجوم دانشگاه
 سارنگ کاظمی نیا –عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

            
AWT IMAGE
      
AWT IMAGE
      
AWT IMAGE
      
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2857.fa
برگشت به اصل مطلب