روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه از پروژه ورزشگاه در حال ساخت دانشگاه در سایت جهتلو بازدید کرد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور به همراه مهندس علی پرهیزکار معاون پشتیبانی و مدیر منابع سازمان امور دانشجویان با حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه از قسمت های مختلف دانشگاه و همچنین پروژه ورزشگاه در حال ساخت برای دانشجویان در سایت جهتلو بازدید کرد.
 در این بازدید دکتر عبدالهی شریف، به تشریح و تبیین وضعیت حال حاضر دانشگاه، مطالبات، پتانسیل ها و کمبودها پرداخت و ضمن تاکید بر اهمیت ورزش و نشاط گزارش مبسوطی از روند ساخت ورزشگاه دانشگاه و سایر طرح های عمرانی در حال اجرای دانشگاه ارائه نمود و ضمن ارائه توضیحات لازم درخواست هایی نیز مطرح نمود .در ادامه رئیس سازمان امور دانشجویان نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته از اعضای هیئت رئیسه تقدیر نموده و در خصوص تکمیل و تخصیص بودجه های مورد نیاز برای اتمام پروژه ورزشگاه قول مساعدت و همکاری داد.
در ادامه برنامه با حضور دکتر صدیقی و مهندس پرهیزکار جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با هدف بررسی و تصمیم گیری در خصوص مسائل و موارد متنوع دانشجویان برگزار شد.

     

                

                     

               

                

      

    

        

       

                     

        

       

      

         

                   

                

                          

                   

    

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2825.fa
برگشت به اصل مطلب