روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
انجمن علمی مهندسی هوا فضا برگزار میکند: مسابقه راکت آبی برای اولین بار در استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2678.fa
برگشت به اصل مطلب