روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دانشگاه صنعتی ارومیه با شرکت شکوه آذین وطن (موسسه زبان شکوه ایران)تفاهم نامه امضاء کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | 

AWT IMAGEتفاهم نامه همکاری در زمینه فعالیت های آموزشی نوین و پژوهشی بین دانشگاه صنعتی ارومیه و شرکت شکوه آذین وطن(موسسه زبان شکوه ایران) به امضاء رسید.
این تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفیت ها و توانمدیهای دانشگاه و شرکت شکوه به منظور ارتقا و بهبود سطح دوره های آموزشی و انجام فعالیت های آموزشی نوین با توجه به نیازها و تقاضاهای موجود در رده های مختلف سنی استان و استفاده از ظرفیت علمی اساتید دانشگاه صنعتی ارومیه و نیز تجارب و پتانسیلهای شرکت شکوه آذین وطن در ایجاد و توسعه این فعالیت ها در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی بالاخص در زمینه ی زبانهای خارجی و گسترش آموزش تخصصی زبانهای خارجی و توسعه مرکز آزمونهای بین المللی منعقد شد.

    

AWT IMAGE

     

AWT IMAGE

    

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2558.fa
برگشت به اصل مطلب