روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم: بین المللی کردن نظام علم و فناوری یکی از برنامه ها و اولویت های کشور است

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | 

AWT IMAGEمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه بین المللی کردن نظام علم و فناوری یکی از برنامه ها و اولویت های کشور است، گفت: نظام علم و فناوری کشور جز در قالب گسترش رقابت بین المللی اوج نمی گیرد.
به گزارش روابط عمومی، دکتروحید احمدی اظهار داشت: یکی از کارهای اساسی که در وزارت علوم برروی آن تاکید می شود و باید دانشگاه ها با کمک استادان خود آن را اجرایی کنند بین المللی کردن نظام دانشگاهی و علم و فناوری کشور است.
وی افزود:رویکرد اساسی وزارت علوم ایجاد تحول در نظام فکری ، اداری ، پژوهشی و علمی کشور است ودرهمین راستا آیین نامه های راه اندازی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها وهمچنین آیین نامه ارتقای پژوهش ارائه شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه گفت: یکی از طرح های ستاد مقاومتی دولت برای وزارت علوم ارائه واجرای مدل دانشگاه کارآفرین برای کشور است که دانشگاه صنعتی شریف نیز می تواند یکی از آنها باشد.
دکتراحمدی همچنین در خصوص اعتبارات فرصت مطالعاتی دکتری نیز گفت: با توجه به تعاملات علمی باسایر کشورها ، فرصت مطالعاتی دکتری برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایجاد شده است و در این زمینه باید مقالات و پروژه های مشترک گسترش یابد.
وی گفت: در سال 2010 میزان مشارکت بین المللی در مقالات مشترک با سایر دانشگاه های خارج از کشور، 18 درصد از کل مقالات بوده است.
دکتر احمدی یاد آور شد در سال2015 تعداد مقالات مشترک بین دانشگاه های ایران و سایر کشورها به 23 درصد رسید که عدد رو به رشدی است اما کامل نیست.
وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به برنامه کلان وزارت علوم گفت: یکی از برنامه های کلان وزارت علوم دستیابی به علم برترو مرجعیت علمی کشور است ودر این راستا در سال 2015 نسبت به سال 2014 از نظر رشد مقالات ، رتبه سوم را در دنیا داشته ایم.
وی افزود: این درحالی است که اغلب کشورهای بزرگ جهان در این زمینه رشد منفی داشته اند و کشور ما رشد 12 درصدی به لحاظ کمیت در مقالات را به خود اختصاص داده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در بحث کیفی نیز درعلم برتر، در خصوص مقالات پر استناد ما در سال 2015 نسبت به 2014 رشد خوبی داشته و در دنیا اول بوده ایم و این نشان دهنده جهت گیری ما بر روی علم برتر است.
دکتراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به جهاد علمی  جامعه علمی و دانشگاهی کشوراشاره کرد و گفت : دانشگاه کارآفرین الگویی است که باید روی آن کار کنیم ودانشگاه های کشور نیز باید به سمت دانشگاه های کارآفرین بروند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در تبیین دانشگاه کارآفرین گفت :  یعنی اینکه دانشگاه ها مرحله آموزشی و پژوهشی را طی کرده باشند و کارآفرین بوده و نگرش های کارآفرینی داشته باشند .
وی با اشاره به تغییر گفتمان وادبیات حوزه علم و فناوری ، بر ظهور مفاهیم جدیدی همچون فن بازار ، اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت : راه برون رفت از مشکلات ، حرکت در مسیر دانشگاه نسل سوم و کارآفرین است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشوردر این فرهنگ سازی نقشی حیاتی دارند.
 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2549.fa
برگشت به اصل مطلب