روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۳ | 

             

جهت دریافت دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2500.fa
برگشت به اصل مطلب