روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۹ | 

محورهای ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی عبارتند از:

اهداف توسعه پایدار جهانی
تغییرات اقلیمی و نگهداشت انرژی
اقتصاد نگهداشت انرژی
آینده انرژیهای تجدید پذیر
نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی
صنایع سنگین و صرفه جویی در مصرف انرژی
مصرف انرژی در کشاورزی
دیپلماسی انرزی و نقش ایران در منطقه و جهان
ساختمان و معماری سبز
رباتیک و نقش آن در نگهداشت انرژی

    

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2413.fa
برگشت به اصل مطلب