روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید دکتر عبدالعلی زاده مشاور عالی وزیر کشور و عضو هیپت امنا از دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۳ | 

دکتر عبدالعلی زاده با حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه از بخش های مختلف آن بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی این بازدید در حاشیه برگزاری جلسه کمسیون دایمی هیئت امنا در دانشگاه و قبل از مراسم سخنرانی ایشان با موضوع نقش دانشگاه در توسعه صورت گرفت.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2175.fa
برگشت به اصل مطلب