روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از سطح بندی طرح های کلان ملی خبر داد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳ | 

AWT IMAGEدکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر کل شورای عالی عتف از سطح بندی طرح های کلان ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر احمدی در نشست خبری با محوریت دستاوردهای شورای عالی عتف و چشم‌انداز آتی این شورا که در محل این وزارتخانه تشکیل شد تکالیف قانونی شورای عالی عتف را اجرای آیین نامه نحوه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلندمدت ، سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و ایجاد نظام یکپارچه پایش و ارزیابی برشمرد.
وی با اشاره به برگزاری هجدهمین جلسه شورای عالی عتف افزود: تشکیل کمیته راهبری، راهبری استان ها در راستای استقرار مناطق، توسعه مناطق ویژه منتخب ، تدوین مقررات لازم برای راهبری مناطق ویژه علم و فناوری، تدوین فرایند و نقشه کلان راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری، دریافت مجوز فعالیت و تصویب برنامه های مناطق ویژه پنج گانه، برگزاری نشست های استانی درخصوص ماهیت سازمان عامل استقرار و اساسنامه این سازمان، انجام پروژه های مرتبط با استقرار مناطق ویژه و انجام پروژه های حقوقی و اداری در خصوص مناطق ویژه، اهم اقدامات دوساله دولت در بخش اجرایی آیین نامه نحوه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری را تشکیل می دهد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم درخصوص احیا و راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری تصریح کرد: هر منطقه ای که ظرفیت های علمی، فنی، صنعتی، فرهنگی و دانشگاهی کافی داشته باشد می تواند اقدام به اخذ مجوز کند.
وی با بیان اینکه راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری، می تواند به عنوان مهم ترین ابزار باعث توسعه علمی، فنی و تولیدی در استان شود، افزود: در جلسه اخیر شورای عالی عتف حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز این مناطق به تأیید این شورا رسید.
دبیر کل شورای عالی عتف با اشاره به تأیید اساسنامه سازمان عامل مناطق ویژه علم و فناوری گفت:  در آخرین جلسه شورای عالی عتف، دو اساسنامه برای ساختار سازمان عامل اداره کننده مناطق ویژه علم و فناوری ارائه شد که یکی در قالب ساختار تجاری و دیگری غیرتجاری بود.
وی با اشاره به اینکه هر دو ساختارهای تجاری و غیرتجاری، غیردولتی هستند، تصریح کرد: در نهایت، اساسنامه ساختار تجاری سازمان عامل اداره کننده مناطق ویژه علم و فناوری مورد تایید قرار گرفت.
دکتر احمدی با اشاره به سطح بندی طرح های کلان ملی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هجدهمین جلسه شورای عالی عتف، طرح های کلان ملی در سه سطح شامل طرح های مربوط به گسترش مرزهای دانش، طرح های کاربردی و  تولید فناوری و محصول تجاری و صنعتی تقسیم بندی شده‌اند.
وی افزود: براساس این سطح بندی ۲۰ درصد بودجه برای طرح های گروه یک که شامل طرح هایی می باشند که خروجی شان کارهای تحقیقاتی است که مرزهای دانش را گسترش می دهند . از سوی دستگاه متقاضی و ۸۰ درصد از سوی شورای عالی عتف پرداخت می شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد: ۵۰ درصد بودجه طرح های گروه دو که در حوزه کاربردی قرار می گیرند از طریق شورای عتف و ۵۰ درصد بودجه نیز از سوی دستگاه متقاضی پرداخت خواهد شد و ۷۰ درصد بودجه مربوط به طرح های گروه سه که به عنوان طرح های تولید فناوری و تجاری سازی محصول به شمار می روند از طریق دستگاه های متقاضی و ۳۰ درصد بودجه از سوی شورای عالی عتف تامین خواهد شود.
وی درخصوص نحوه توزیع سطح بندی طرح های کلان ملی اظهار داشت:از مجموع 47 طرح کلان ملی، 4 طرح به طرح های مربوط به مرزهای دانش، 25 طرح به طرح های کاربردی و 18 طرح نیز به حوزه تولید فناوری و تجاری سازی محصول تعلق دارند.
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه از ۴۷ طرح کلان ملی مصوب این شورا ۳۴ طرح دارای دستگاه متقاضی هستند خاطرنشان کرد: به طرح های کلان ملی که فاقد دستگاه متقاضی می باشند بودجه ای اختصاص داده نمی شود و این طرح ها مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند و در صورتی که دستگاه متقاضی برای آنها پیدا نشود، امکان توقف طرح وجود دارد .
وی  با بیان اینکه بودجه طرح های کلان ملی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: طبق مصوبه شورای عتف مبلغ ۸۷۸ میلیارد تومان از بودجه این طرح ها از سوی شورای عالی عتف تامین خواهد شد و مابقی از سوی دستگاه های متقاضی پرداخت می شود.
دکتر احمدی با بیان اینکه تخصیص ها بر اساس پیشرفت طرح‌ها داده می شود تصریح کرد: طی سال های گذشته به طرح های کلان ملی حدود5/4 درصد اعتبار اختصاص داده شده است.
وی همچنین بررسی شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگری علم و فناوری را از دیگر فعالیت های مهم عنوان کرد و گفت: ساختار و شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگری علم و فناوری در جلسه دیروزشورای عالی عتف بررسی و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد این شیوه نامه تحت نظارت شواری عالی عتف و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا شود.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.1700.fa
برگشت به اصل مطلب