روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دکتر شریف طرح ضیافت را الگویی کامل از مدیریت بهینه زمان و ارائه ارزشمند ترین مباحث به شیوه ای علمی معرفی کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۱۱ | 
AWT IMAGEدکتر عبدالهی شریف سرپرست دانشگاه در مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه اساتید، این نشست را فرصتی برای تهذیب و تزکیه روح و اندیشه خوانده و این طرح را جهت ارائه مباحث بروز و آشنایی با اندیشه های نو فرصتی مغتنم دانست . وی اساتید را به منزله پیشگامان فرهنگ جامعه دانسته و حضور آنان در این قبیل نشست ها را دست مایه بالندگی فرهنگ و اندیشه جامعه قلمداد کرد . دکتر شریف فرایند تعلیم و تعلم را یک ضرورت همیشگی دانسته و ضیافت اندیشه اساتید را یاد آور این نکته بیان داشت که انسان به هر مرتبه علمی هم نائل آید باز هم آموزش عنصر کلیدی در تعالی فکر او خواهد بود . وی در تبیین نگاه خود به این طرح، ضیافت اندیشه را الگویی کامل از مدیریت بهینه زمان و ارائه ارزشمند ترین مباحث به شیوه ای علمی معرفی کرده که این مدل میتواند در سایر زمینه ها نیز پیاده شود . سرپرست دانشگاه در بخش دیگری از صحبت های خود، ارائه نظرات و تبادل افکار به صورت دو طرفه را تاثیر گذار دانسته و آن را موجب پختگی هر چه بیشتر این طرح برشمرد .
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.1646.fa
برگشت به اصل مطلب