روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های مکاترونیک و مهندسی عمران موافقت قطعی بعمل آورد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۱۶ | 
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های مکاترونیک و مهندسی عمران گرایش زلزله در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی ارومیه موافقت قطعی به عمل اورد . به گزارش واحد روابط عمومی، در جلسه شورای مذکور که در تاریخ 13/02/94 برگزار شد پیرو پیگری های انجام شده و با اعطاء مجوز ایجاد این رشته های آموزشی - آکادمیک به دانشگاه صنعتی ارومیه این مجموعه توسعه گرا گامی دیگر به سوی تحقق سیاست های چشم انداز تعیین شده برداشت . گفتنی است هر ساختار و بنیاد علمی - اموزشی به منظور افزایش سطح پاسخگویی و توان دانش محور و صنعتی خود و در چارچوب به فعلیت رساندن پتانسیل های باالقوه خود در مناطق بومی در پی ایجاد کرسی های علمی جدید میباشد که تحقق این اصل برای دانشگاه صنعتی ارومیه یک موفقیت مهم به شمار میرود.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.1583.fa
برگشت به اصل مطلب