دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر- اطلاعات تماس
معرفی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر گروه : جناب آقای مهندس طهمورث نژاد
تلفن دانشگاه : 81-3554180-0441
داخلی : 2025
ایمیل : itsite@uut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر:
http://uut.ac.ir/find.php?item=2.96.31.fa
برگشت به اصل مطلب