دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر- کنفرانس ها و همایش ها
نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نهمین کنفرانس بین امللی انجمن رمز ایران در شهریور امسال در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری این کنفرانس، نمایشگاه جانبی تخصصی به صورت موازی با دیگر فعالیت های کنفرانس برپا خواهد شد. نشست های تخصصی- صنعتی نیز  بطور همزمان در جوار نمایشگاه با حضور متخصصین، دست اندرکاران و جویندگان این دانش در زمینه های مرتبط برگزار خواهد شد. از علاقمندان دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه نمایند.
همچنین کارگاههای آموزشی نیز برپا می شود که اطلاعات مربوط ه نحوه برگزاری این کارگاهها در سایت انجمن رمز موجود می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر:
http://uut.ac.ir/find.php?item=2.91.449.fa
برگشت به اصل مطلب