پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
دعوت به مصاحبه علمی رشته های پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.821.fa
برگشت به اصل مطلب