پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
راه اندازی سایت پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع تمامی مراجعه کنندگان گرامی می رساند که سایت پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه به آدرس http://pardis.uut.ac.ir راه اندازی گردید
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.765.fa
برگشت به اصل مطلب