معاونت اداری و پشتیبانی - امور اداری
بخشنامه های جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | 

جهت دانلود بخشنامه مناطق جنگی ، امنیتی، درگیر و غیر درگیر اینجا کلیک کنید .

جهت دانلود بخشنامه ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت  اینجا کلیک کنید .

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.1298.2983.fa
برگشت به اصل مطلب