معاونت آموزشی و پژوهشی- خدمات مرکز
روش ایجاد کانکشن در ویندوز 7

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۱۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.806.874.fa
برگشت به اصل مطلب