معاونت آموزشی و پژوهشی- خدمات مرکز
آموزش مطالب کاربردی windowsوword

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۷ | 

آموزش آفیس و ترفند های آن

• آموزش کاربردی word 2007

• آموزش کاربردی 2007 Excel

• آموزش کاربردی Power Point 2007

• ترفندهای کاربردی در word

• تبدیل یل اعداد از انگلیسی به فارسی در word و نرم افزارهای آفیس


آموزش ویندوز و ترفندهای آن

• آموزش تصویری نصب ویندوز 7

• اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز 7

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.806.754.fa
برگشت به اصل مطلب