معاونت آموزشی و پژوهشی- خدمات مرکز
معرفی خدمات مرکز داده و خدمات ماشینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۱/۶ | 

از آنجائیکه رسالت خطیر دانشگاه صنعتی ارومیه در جهت ارائه فناوری های نوین به دانشجویان و کارکنان و اعضاءهیئت علمی می باشد. لذا مرکز داده و خدمات ماشینی ، برای نیل به این هدف والا تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات نوین کامپیوتری و تکنولوژی های نوین، مبذول داشته است. و در راستای رسیدن به این مهم، تجهیز کردن مرکز داده و خدمات ماشینی و دارا بودن جندین زیر بخش ،مجهز نمودن زیر بخش ها؛ در صدر امور قرار داشته است. با توجه به حساسیت این قضیه همکاری کارشناسان متعهد ومتخصص با مرکز داده و خدمات ماشینی ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.که از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خدمات سالن دو منظوره• 

مطالعه دانشجویان

استفاده از سیستم اینترنت

کمک به دانشجویان و راهنمایی آنان در زمینه کامپیوتر

عیب یابی و رفع مشکل دانشجویان در خصوص سیستم های سالن

رفع مشکلات موجود در زمینه اینترنت و کامپیوتر کارکنان و دانشجویان

 

خدمات واحد  سخت افزاری •

اسمبل سیستم های جدید در مرکز

ارتقاءسیستم ها در واحدهای مختلف

عیب یابی شبکه از لحاظ توپولوژی نرم افزاری

نصب سیستم عامل های مختلف و نرم افزار های مربوطه

مشاوره و راهنمائی در خصوص خرید وتهیه سخت افزار

پشتیبانی کلیه خدمات نرم افزاری

نصب نرم افزار های مختلف کاربردی در دانشگاه

رفع مشکلات نرم افزاری کارکنان و دانشجویان و اعضاهیات علمی

                                           ارائه نرم افزار های مختلف مورد تقاضای کارکنان و اساتید و دانشجویان 

   

  خدمات واحد شبکه•

                          سیستم اشتراک اینترنت

رفع مشکلات در زمینه شبکه و اینترنت

بررسی سیستم ها از راه دور در صورت نیاز

مشاوره و راهنمائی در خصوص شبکه و اینترنت

انجام خدمات شبکه در خوابگاه ها و ساپورت آنان 

ایجاد اکانت دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیات علمی

• خدمات واحد نرم افزاری

ارائه نرم افزار های مختلف مورد تقاضای کارکنان و اساتید و دانشجویان

نصب نرم افزار های مختلف کاربردی در دانشگاه

رفع مشکلات نرم افزاری کارکنان و دانشجویان و اعضاهیات علمی

پشتیبانی کلیه خدمات نرم افزاری

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.806.724.fa
برگشت به اصل مطلب