معاونت آموزشی و پژوهشی- اساسنامه
آیین نامه ارزیابی عملکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۲۹ | 

برای مشاهده آیین نامه ارزیابی عملکرد مرکز توسعه فناوری و کارگاه ها اینجا کلیک نمایید . 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.543.666.fa
برگشت به اصل مطلب