معاونت آموزشی و پژوهشی- کتابخانه
قابل توجه همکاران محترم هیات علمی(خدمات کتابخانه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۹ | 
اساتید گرامی جهت بهره مندی بیشتر از خدمات کتابخانه با هماهنگی خانم جلالی می توانند فایل جستجو را بر روی سیستم کامپیوترشان نصب نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.403.1342.fa
برگشت به اصل مطلب