معاونت آموزشی و پژوهشی- تحصیلات تکمیلی
تاریخ و زمان مصاحبه حضوری از داوطلبان مقطع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۷ | 

کلیه معرفی شدگان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی ارومیه که اسامی آنها در سایت اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام گردیده است.باید با تکمیل فرم مربوطه و مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبه دکتری مطابق جدول زمانی اعلام شده سازمان سنجش ،راس ساعت 9 صبح در محل اتاق جلسات دانشگاه صنعتی ارومیه حضور بهم رسانند.

جدول زمانی مصاحبه از داوطلبان مقطع دکتری :

نام رشته

گرایش

تاریخ مصاحبه

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

5/3/92

فیزیک

ذرات بنیادی

4/3/92

1-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جلسه مصاحبه دکتری(لطفاً کیلیک کنید)

2- فرم تقاضانامه معرفی شدگان مصاحبه دکتری

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.389.850.fa
برگشت به اصل مطلب