معاونت آموزشی و پژوهشی- تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سالتحصیلی 90-89 :

       آخرین مهلت تکمیل فرم های (پ-1)انتخاب استاد راهنما و (پ-2)پروپوزال تا آخر آذر ماه سال جاری می باشد. فرم های مذکور باید به تایید گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.389.107.fa
برگشت به اصل مطلب