معاونت آموزشی و پژوهشی- دفتر ارتباط با صنعت
آخرین زمان تحویل برگه های اتمام کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۲۱ | 
قابل توجه کلیه دانشجویان معرفی شده به مراکز و واحدهای صنعتی:
  • دانشجویان محترم بایستی تا روز دوشنبه مورخ 92/07/29 برگه های اتمام کارآموزی را به این واحد تحویل دهند.
  • بدیهی است در صورت عدم تحویل برگه های اتمام کارآموزی تا تاریخ مذکور، دفتر ارتباط با صنعت مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  • جهت پیگیری امور مربوط به واحد کارآموزی می توانید همه روزه از ساعت 8:30 الی 13 به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایید.
 با تشکر - دفتر ارتباط با صنعت
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.386.969.fa
برگشت به اصل مطلب