معاونت آموزشی و پژوهشی- امور پژوهشی و فناوری
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در طی نامه ارسالی از سوی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری دستورالعمل نحوه بررسی به تخلفات پژوهشی به  دانشگاه های کشور ابلاغ گردید .

برای دریافت دستورالعمل اینجا را کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.384.1508.fa
برگشت به اصل مطلب