معاونت آموزشی و پژوهشی- اداره آموزش
تغییر برنامه امتحانی نیمسال دوم سالتحصیلی 92-91

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱/۲۰ | 

نظر به درخواست مکرر دانشجویان عزیز در خصوص تمهید شرایط لازم برای حضور پرشور در فرایند انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور تسهیل حضور و مشارکت حداکثری جامعه محترم دانشگاهی کشور خصوصا دانشجویان عزیز که آینده سازان کشورند در امر خطیر انتخابات مقرر گردید امتحانات پایان ترم 912 بصورت زیر تغییر یابد:

1- پایان کلاسها آخر اردیبهشت خواهد بود.

2-بازه امتحانات تاریخ 92/03/04 الی 91/03/20 خواهد بود.

3-جزئیات برنامه امتحانی متعاقبا از طریق سیستم مدیریت آموزشی (سما) اعلام خواهد شد.

4-درضمن با توجه به تغییر تاریخ امتحانات و به منظور جلوگیری از افت کیفیت آموزشی لازم است دو جلسه جبرانی برای هر درس توسط اساتید محترم تا پایان نیمسال جاری برنامه ریزی و با نظارت حوزه آموزش اجرا گردد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.382.824.fa
برگشت به اصل مطلب