معاونت آموزشی و پژوهشی- اداره آموزش
راهنمای برگزاری آزمون در سامانه یادگیری الکتریکی ویژه اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/14 | 
جهت دریافت راهنمای برگزاری آزمون در سامانه یادگیری الکتریکی ویژه اساتید اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.382.4106.fa
برگشت به اصل مطلب