معاونت آموزشی و پژوهشی- معاون آموزشی و پژوهشی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE 

 دکتر وحید سلوک استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی ارومیه  از تاریخ 1397/02/22 مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی را عهده دار شده اند.

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.377.1174.fa
برگشت به اصل مطلب